Benodigde opslagcapaciteit voor spuistroom

Op deze pagina:

Hoeveel opslagcapaciteit moet ik op mijn bedrijf voorzien voor spuistroom afkomstig van teelten onder permanente overkapping?

De benodigde opslagcapaciteit voor spuistroom afkomstig van teelten op groeimedium onder permanente overkapping  is afhankelijk van de teelt, verschilt voor teeltsystemen met recirculatie en zonder recirculatie en is in functie van de oppervlakte aan groeimedium.

Volgende tabel geeft weer hoeveel opslagcapaciteit, uitgedrukt in m³, op een bedrijf voorzien moet worden per hectare.

Benodigde opslagcapaciteit naargelang de teelt en het teeltsysteem

Teelt

Benodigde opslagcapaciteit voor systemen zonder recirculatie

Benodigde opslagcapaciteit voor systemen met recirculatie

aardbeien onder glas

240 m³/ha

20 m³/ha

aardbeien onder plastic

130 m³/ha

20 m³/ha

aubergine

750 m³/ha

30 m³/ha

azalea

270 m³/ha

45 m³/ha

boomkwekerij

270 m³/ha

niet van toepassing 

groene en bloeiende planten

630 m³/ha

20 m³/ha

houtig kleinfruit, andere dan aardbeien

113 m³/ha

15 m³/ha

komkommer

750 m³/ha

30 m³/ha

overige teelten

750 m³/ha

30 m³/ha

paprika

750 m³/ha

30 m³/ha

sla

niet van toepassing

30 m³/ha

snijbloemen

2.400 m³/ha

400 m³/ha

tomaat

750 m³/ha

30 m³/ha

Witloof

36 m³/bedrijf

0 m³

Bron: besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het Mestdecreet

U kunt, door een erkend praktijkcentrum, een bedrijfsdoorlichting laten uitvoeren om aan te tonen dat de hoeveelheid spuistroom die geproduceerd wordt tijdens de maanden september tot en met februari, lager is dan de berekende hoeveelheid volgens de tabel. In dat geval kunt u de benodigde opslagcapaciteit beperken tot de hoeveelheid die bepaald is in het onderbouwd verslag van de bedrijfsdoorlichting.

De verplichting tot opslag geldt niet voor de hoeveelheden spuistroom waarvoor u aantoont dat ze verwijderd worden op een voor het leefmilieu onschadelijke manier, zoals bepaald in artikel 13 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het Mestdecreet. U kunt deze milieuvriendelijke alternatieven ook terugvinden in de vraag Wat moet ik doen als mijn bedrijf onvoldoende opslagcapaciteit heeft?

Welke stappen moet ik doorlopen om de benodigde opslagcapaciteit voor spuiwater afkomstig van teelten onder permanente overkapping, te berekenen?

Volgende stappen moeten gebeuren om de benodigde opslagcapaciteit op mijn bedrijf te berekenen en te kunnen evalueren of de aanwezige opslagcapaciteit voldoende is.

 1. Welke teelt staat er op mijn bedrijf?

Afhankelijk van de teelt is de voorziening in benodigde opslagcapaciteit verschillend (tabel x1)

2. Is er een recirculatiesysteem op mijn bedrijf?

Als er een recirculatiesysteem is, dan is de benodigde opslagcapaciteit van de rechterkolom van de tabel van toepassing voor het gedeelte waar recirculatie wordt toegepast. Als mijn bedrijf geen of slechts een gedeeltelijk recirculatiesysteem heeft, zijn voor dat deel de hoeveelheden in de linkerkolom van toepassing.

 3. Wat is de oppervlakte aan groeimedium dat in rekening moet gebracht worden?

De aangeduide opslagcapaciteit in de tabel wordt vermenigvuldigd met de oppervlakte van de serre of permanente overkapping, uitgedrukt in ha.

Om deze oppervlakte te berekenen, wordt de volledige oppervlakte van de ruimte waar het groeimedium zich bevindt in rekening gebracht, inclusief de oppervlakte van de paden voor de verzorging van de planten en/of de oogst. Een centrale gang voor de aan-of afvoer van materiaal en opslagplaatsen hoeft niet meegerekend te worden.

 4. Hoe kan ik de benodigde opslagcapaciteit van mijn bedrijf berekenen?

Hiervoor wordt het getal uit de tabel dat overeenkomt met de teelt op het bedrijf, vermenigvuldigd met de berekende oppervlakte groeimedium aanwezig op het bedrijf. U moet wel rekening houden met de aan- of afwezigheid van een recirculatiesysteem.

Heeft mijn bedrijf voldoende opslagcapaciteit?

Om de opslagcapaciteit op uw bedrijf te berekenen, mogen de buffervaten voor recirculatie in rekening gebracht worden. Die mogen niet voorzien zijn van een overloop. Een hemelwaterbassin komt niet in aanmerking.

Als dit volume aan opslag dat al op uw bedrijf aanwezig is, lager of gelijk is dan het volume van de benodigde opslagcapaciteit van het bedrijf (zie eerste titel op deze pagina) zoals het Mestdecreet voorschrijft, beschikt u op uw bedrijf over voldoende opslagcapaciteit.

Als dit berekende volume hoger is, is er onvoldoende opslagcapaciteit.