Aquacultuur in Vlaanderen: Een stand van zaken en de juridische hinderpalen

Elke Coppens, Wim Stoop, Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Aquacultuur in Vlaanderen: Een stand van zaken en de juridische hinderpalen

In België omvat aquacultuur hoofdzakelijk de productie van zoetwatervissen zoals forel, karper en paling. De Belgische aquacultuur wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, extensieve productie en tewerkstelling in bijberoep.

Het aandeel van de Belgische aquacultuur in de EU is miniem.

Er zijn verschillende systemen om vis te kweken. In deze nota worden drie systemen besproken: de kweek in natuurlijke vijvers, het doorstroomsysteem en de kweek in recirculatiesystemen.De kweek in het recirculatiesysteem is de meest intensieve, vooral paling en meerval zijn geschikt om in dit systeem te kweken. Op juridisch vlak zijn er wettelijke regels die het oprichten en exploiteren van een aquacultuurbedrijf bemoeilijken en/ of onmogelijk maken. De problemen waarmee deze bedrijven geconfronteerd zullen worden, zullen in eerste instantie van stedenbouwkundige en milieurechterlijke aard zijn, aangezien ze daar reeds van bij de oprichting mee geconfronteerd worden.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Beschikbaarheid: downloadbaar in PDF-formaat

Bestellingen:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be