De verzameling van permanente indicatoren voor de biologische landbouw in Vlaanderen: aanpak

Vincent Samborski, Koen Carels, Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

De verzameling van permanente indicatoren voor de biologische landbouw in Vlaanderen: aanpak

Deze rapportage vormt een eerste stap in de uitvoering van de gemaakte voorstellen en is tevens een antwoord op de vraag van de Minister van 13/06/03. Deze vraag bevatte twee delen: enerzijds werd gevraagd om tot overeenstemming te komen met de controle-organismen (CO), wat de interpretatie van de reeds bestaande gegevens betrof alsook het tijdstip en de manier van inzamelen van deze gegevens. Daartoe werd een datatemplate uitgewerkt die de inzameling moet structureren en vereenvoudigen. Anderzijds moest een voorstel worden opgemaakt, welke stappen ondernomen moeten worden om de andere gewenste cijfers bijeen te brengen. Dit betreft vooral de handel in biologische producten.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be