Eindverslag pilootproject meetinstrument Administratieve lasten: Evolutie administratieve last ingevolge gebruik Sanitelgegevens bij zoogkoeienpremie

Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Evolutie administratieve last ingevolge gebruik Sanitelgegevens bij zoogkoeienpremie

Met het oog op de ontwikkeling van een instrument om administratieve lasten te meten, werd ervoor geopteerd om het resultaat van een reeds doorgevoerde administratieve vereenvoudiging op de administratieve lasten in kaart te brengen. De vereenvoudiging betreft het gebruik van Sanitelgegevens bij het invullen van de aangifte van mestproductie en mestgebruik (VLM) en de aanvraag van een zoogkoeienpremie (ALP).

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be