Evaluatie steunmaatregelen 'bedrijfsomschakelingsplan' en 'bedrijfsbegeleiding' biologische landbouw: tevredenheidsenquête bij betrokken landbouwers

Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Evaluatie van de steunmaatregelen 'bedrijfsomschakelingsplan' en 'bedrijfsbegeleiding' in de biologische landbouw

Landbouwers die willen omschakelen naar of zich willen laten begeleiden in de biologische landbouw kunnen hiertoe een beroep doen op diensten van bepaalde centra. Sinds 2001 worden twee geleverde diensten met overheidsgeld ondersteund: bedrijfsomschakelingsplannen (BOP) en bedrijfsbegeleiding (BEG).

Aangezien deze ondersteuning ondertussen al ruim 2 jaar loopt, was de vraag van de cel biolandbouw van ALT-LTV aan ALT-VOLT om na te gaan hoe het zit met de kwaliteit van deze door de overheid ondersteunde dienstverlening.

Een indicatie over de kwaliteit van de gesubsidieerde dienst wordt weergegeven in de tevredenheid van de begunstigde. Dit werd door VOLT gemeten aan de hand van data verkregen via een schriftelijke enquête. Naderhand werd er ook nog een overlegmoment voorzien met de betrokken centra zelf over de conclusies.

Uit de enquête blijkt dat de landbouwers tevreden zijn over de aangeboden diensten met betrekking tot een bedrijfsomschakelingsplan en de bedrijfsbegeleidingen. De vakkennis van de betrokken centra wordt positief onthaald. Toch kan er nog een en ander verbeteren, vooral dan wat betreft de administratieve procedure (flexibiliteit) en de communicatie.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be