MIRA - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: achtergronddocument 2003, themahoofdstuk vermesting

VMM in samenwerking met CLE, VOLT, Administratie Landbouwbeleid en UGent, 2003

MIRA - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: achtergronddocument 2003, themahoofdstuk vermesting

In dit hoofdstuk komen volgende punten aan bod inzake vermesting :

*Beschrijving van de verstoring
*Maatschappelijke activiteiten
*Druk
*Milieukwaliteit
*Gevolgen voor mens, natuur en economie

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be