Prijsvork tussen teler en consument

Pieter Gabriels, Jonathan Platteau, Vincent Samborski, Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Prijsvork tussen teler en consument

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw, Leefmilieu en Ontwikkelingssamenwerking heeft VOLT de opdracht gegeven, een verkennende studie naar de ontwikkeling van prijsvorken uit te voeren in samenwerking met het CLE en ALB. De studie onderzoekt de evolutie van de prijsvorken tussen teler en consument voor een aantal landbouwproducten die in de keten tussen producent en consument weinig verwerking ondergaan. De studie heeft ook tot doel een aantal instrumenten aan te geven die de overheid kan hanteren om, waar nodig, de positie van de producent bij het tot stand komen van prijsvorken te verbeteren. In de voorliggende studie wordt op basis van deze gegevens en de prijzen aan producent en consument een grafisch een beeld gegeven van de ontwikkeling van de consumentenprijzen ten opzichte van de producentenprijzen.

Op basis van de studie van de Vakgroep voor Landbouweconomie (Ameloot N. e.a.) "Integrale Ketenprijsvorming in de Biologische Landbouw" wordt in de studie een overzicht gegeven van de toegevoegde waarde ten opzichte van de toegevoegde kosten in de verschillende schakels van de keten voor aardappelen, bloemkool, melk, kaas en rundvlees.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be