Verhandelbare productie- en emissierechten in de landbouw

Koen Carels & Dirk Van Gijseghem, Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Verhandelbare productie- en emissierechten in de landbouw

Naar aanleiding van de studiedag Stichting Lodewijk de Raet 'Verhandelbare Productie- en Emissierechten' werkte VOLT (ALT) samen met het Kabinet van de Minister van Leefmilieu en Landbouw en het Bestuur Landbouwbeleid (ex DG 2) een kadertekst uit.

In deze tekst werd voornamelijk een overzicht gegeven van de bestaande systemen in Vlaanderen. Op de studiedag die plaatshad op woensdag 29 januari te Gent werd dit werk door Dhr. Vaerewyck, expert bij de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw, gepresenteerd.

Gezien het belang van deze problematiek in de context van de recentste herwerkte voorstellen van Commissaris Fischler van de Europese Commissie (22 januari 2003), werd besloten om de tekst in deze zin verder aan te vullen. De oorspronkelijke kadertekst samen met de aanvullingen van VOLT werden in deze onderhavige publicatie gebundeld.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be