Analyse en evaluatie van het instrument Bioketenmanagement (BKM)

Departement Landbouw en Visserij, 2004

Analyse en evaluatie van het instrument Bioketenmanagement (BKM)

Sedert 2002 zijn 2 bioketenanimatoren (BKA) actief in de sector van de biologische landbouw. Gedurende een periode van minstens drie jaar (2002-2004) was en is het hun taak om een impuls te geven aan de samenwerking tussen marktpartijen met als doel de productie en afzet van biologische producten in een stroomversnelling te brengen. Het overheidsinstrument Bioketenmanagement (BKM) loopt nog tot eind 2004. Door de Cel Biolandbouw van de ALT werd aan de Afdeling Monitoring en Studie gevraagd naar aanbevelingen voor het (opnieuw) inzetten van dat instrument vanaf 2005.

Op basis van interviews met een 10-tal betrokkenen uit de sector en een beperkte literatuurstudie werd door de Afdeling Monitoring en Studie geanalyseerd (1) hoe het instrument BKM in de toekomst zou kunnen ingezet worden en (2) wat het dan zou kunnen realiseren.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Beschikbaarheid: downloadbaar in PDF-formaat

Bestellingen:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be