Gevolgen van de hervorming van het EU-suikerbeleid voor de Vlaamse landbouwer

Departement Landbouw en Visserij, 2004

Gevolgen van de hervorming van het EU-suikerbeleid voor de Vlaamse landbouwer

In haar Mededeling van 14 juli 2004 aan de Raad en het Europees Parlement stelt de Commissie een hervorming van de Gemeenschappelijke Marktordening voor Suiker (GMO-S) voor. De mededeling gaat uit van een vermindering zowel wat betreft prijzen als wat betreft quota. Inzake prijzen omvatten de voorstellen een aanzienlijke verlaging van de institutionele ondersteuningsprijs voor EU-suiker met 33%, de afschaffing van de interventie voor suiker, en de invoering van een referentieprijs. Inzake hoeveelheden wordt in essentie een reductie van de productiequota met 16% voorgesteld.

Indien de voorgestelde prijsverlagingen worden aanvaard, zal dit een aanzienlijk inkomensverlies voor de suikerbietenproducenten tot gevolg hebben. De bietentelers zullen voor het inkomensverlies gedeeltelijk worden gecompenseerd via rechtstreekse betalingen die in de bedrijfstoeslagregeling zouden moeten worden opgenomen.

Bedoeling van deze studie is enerzijds inzicht te verschaffen in de bestaande marktordening en anderzijds de gevolgen van de voorstellen van de commissie voor de Vlaamse akkerbouwer in te schatten.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be