Voorstellen voor de implementatie van cross compliance in Vlaanderen

Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2004

Voorstellen voor de implementatie van cross compliance in Vlaanderen

Op vraag van de Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking deed de Administratie Land- en Tuinbouw een inventarisatie van de vereisten rond cross compliance in het kader van de Mid Term Review (MTR). Dit is de hervorming van het Europese landbouwbeleid, die aan de Vlaamse landbouwers worden opgelegd.

Na voorlegging van deze nota kwam de vraag naar verdere concrete uitwerking van deze voorwaarden zodat de Administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie (ABKL) van start kon gaan met de implementatie.

Hiervoor werd er een samenwerking opgestart tussen de ambtenaren van:

  • Administratie Land en Tuinbouw: afdeling Monitoring en Studie, afdeling Landbouw- en visserijbeleid (ALT-ALB), afdeling Duurzame Landbouw (ALT-Dula)
  • Administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie (ABKL)
  • afdelingen Water, Natuur en Land van de Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer (AMINAL)
  • Vlaamse Land Maatschappij (VLM)
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

De bedoeling van dit rapport is een overzicht te geven van zowel de inhoudelijke invulling van de cross compliance als van de te ondernemen stappen bij de implementatie.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be