Regionale rekeningen van de landbouw

Els Bernaerts,
Els Demuynck

Regionale rekeningen van de landbouw

Met de landbouwrekeningen wordt beoogd de inkomensvorming uit de economische activiteit op het gebied van de landbouw te meten, te beschrijven en te analyseren. Er worden meerdere termen gebruikt zoals eindproductiewaarde, intermediair verbruik, bruto en netto toegevoegde waarde, arbeidsinkomen per arbeidseenheid,…

Om de informatie die vanuit de afdeling Monitoring en Studie over de landbouwrekeningen wordt verstrekt beter te kunnen begrijpen, wordt in dit rapport post per post de conceptuele inhoud en de berekeningswijze toegelicht.

Het rapport werd opgedeeld in 4 delen. In deel I worden de onderliggende concepten en definities van de regionale rekeningen aangegeven en toegelicht. Deel II en III beschrijven de berekeningsmethoden van de verschillende rubrieken van de landbouwrekeningen. Tenslotte worden in deel IV ter illustratie de resultaten weergegeven voor het Vlaams gewest.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be