Afbakening van het Vlaamse platteland, een statistische analyse

Sonia Lenders, Departement Landbouw en Visseij
Ludwig Lauwers, CLE
Dirk Vervloet, CLE
Eva Kerselaers, CLE

Afbakening van het Vlaamse platteland, een statistische analyse

Deze studie is ontstaan uit de behoefte om het internationaal afbakeningscriterium gehanteerd door de OECD, welk arbitrair op een bevolkingsdichtheid van 150 inwoners per km² ligt, aan te passen aan onze Vlaamse situatie. Immers volgens dit criterium is er amper platteland in onze regio terug te vinden en dit strookt niet met de lokale perceptie.

Er werden verschillende methodologische stappen doorlopen om tot een robuuster opdelingscriterium voor het platteland te komen. Verschillende bestaande opdelingen werden hiertoe eerst getransformeerd naar een 0-100 schaal en vervolgens samengebracht in een ruraliteitsindex. Een misallocatie-analyse op deze index gaf aan dat de optimale bevolkingsdichtheidgrens in Vlaanderen ligt op 600 inwoners per km² en in Wallonië op 300. Voor Wallonië is de perceptie van de experts mede doorslaggevend geweest bij deze beslissing.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be