Boeren en boerinnen van de toekomst: het project verjonging

Els Bernaerts, Els Demuynck, Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem, Caroline Vrijens

Boeren en boerinnen van de toekomst: het project verjonging

De minister voor Landbouw wenst in zijn beleid bijzondere aandacht te schenken aan de jongeren in de land- en tuinbouw. Om vanuit het beleid een goed antwoord te kunnen bieden op de vragen van de jonge land- en tuinbouwers wil de Minister van september 2005 tot juni 2006 maandelijks in dialoog treden met jonge boeren en boerinnen rond een aantal thema’s. De thema's die aan bod komen zijn landbouwonderwijs en permanente vorming, landbouwproductierechten, innovatie en verbreding, bedrijfsovername (juridische aspecten, financiële aspecten en sociale aspecten) en rechtszekerheid. Doel is om tijdens dialoogdagen per thema de problemen van de jongeren te leren kennen en hun voorstellen voor beleidsacties te bediscussiëren. Deze verkenning moet in de loop van 2006 uitmonden in een beleidsdag, waarbij het resultaat van deze oefening en de eruit volgende intenties/initiatieven voorgesteld zullen worden door het kabinet.

De afdeling Monitoring en Studie heeft in dat verband in opdracht van het kabinet een cijfermatige analyse gemaakt rond verjonging, waarin cijfers zijn opgenomen met betrekking tot de leeftijd van landbouwers en specialisatie, bedrijfsgrootte, opleidingsniveau, juridische structuur en vestigingssteun.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be