Economische gevolgen van wijzigende welzijnsregels voor vleeskuikens

Pieter Gabriëls

Economische gevolgen van wijzigende welzijnsregels voor vleeskuikens

Deze studie geeft een beeld van de huidige vleeskuikenhouderij in Vlaanderen en geeft kort de inhoud van de ontwerprichtlijn weer. Zij berekent vooral de gevolgen van de dalende bezettingsdichtheid zoals voorzien in het Ontwerp van richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens.

Aan de hand van een model van het Proefbedrijf voor de Veehouderij van de provincie Antwerpen, sectorgegevens en eigen berekeningen worden de economische gevolgen op niveau van de bruto productie, het saldo en het arbeidsinkomen in de overgangsfase berekend. In deze fase gelden de strengere normen zonder dat op de markt de kostprijsverhoging vertaald wordt in een meerprijs.

Wanneer de huidige bezettingsgraad daalt van 46 kg per m² naar 30 kg per m² hokoppervlakte vermindert het arbeidsinkomen van de pluimveehouder met 74 % terwijl de kostprijs per vleeskuiken met minder dan 5 eurocent toeneemt. De wens naar meer dierenwelzijn vanuit de maatschappij kunnen vertalen in een betere prijszetting is bij vleeskuikens de kritische succesfactor.

Het vertalen van een ethisch recht op "meer dierenwelzijn" in de prijs voor de producenten is een werk van alle betrokkenen zowel uit de sector, de distributie, de organisaties voor dierenrechten als de overheid.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be