Ex ante evaluatie van het PDPO 2007-2013

Consortium van IDEA Consult, Universiteit van Gent vakgroep Landbouweconomie, afdeling Landbouwpolitiek en Rurale Milieu-economie, Belconsulting,

In opdracht van Departement Landbouw en visserij

Ex ante evaluatie van het PDPO 2007-2013

In het kader van de Verordening 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandontwikkeling (ELFPO) dient elke lidstaat een programma op te stellen voor de periode 2007-2013. Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO II) heeft dezelfde doelstelling als het huidige programma (PDPO I voor 2000-2006): de economische leefbaarheid van de landbouw verbeteren en de leefbaarheid van het platteland verhogen, waarbij aandacht wordt besteed aan verbrede activiteiten in de landbouw en milieuzorg.

Dit rapport bespreekt de financiële structuur, de omgevingsanalyse (SWOT) en relevantie, de interne en externe coherentie van de strategie en de regelingen voor uitvoering en beheer.  Het bevat eveneens een overzicht met de belangrijkste aanbevelingen.

Deze ex ante evaluatie werd uitgevoerd tussen half mei en half oktober 2006 en had als voorwerp de toen voor handen zijnde ontwerp versie van programma 2007-2013.

Verdere info, zie

Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO I en PDPOII)

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be