Prijsbepaling van eieren in Vlaanderen en de omringende landen

ir R. De Becker
2005

Prijsbepaling van eieren in Vlaanderen en de omringende landen

De toenemende afwijkingen tussen de prijsnoteringen van eieren tussen België en de omringende landen leiden tot de terechte vraag of dit te wijten is aan werkelijke prijsverschillen of dat de prijsnoteringen onvergelijkbaar zijn wegens methodologische verschillen in theorie en praktijk. De Europese regelgeving terzake laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

De prijszetting in Vlaanderen en België is gebaseerd op de Nederlandse NOP-prijs maar vertoont verschillen in de uitwerking. De prijszetting in Duitsland gebeurt op gelijkaardige wijze als in Nederland. De theorie van de prijszetting in Frankrijk is voldoende beschreven maar er zijn geen gegevens beschikbaar om de praktijk te vergelijken.

De prijs af-pakstation is een goede weergave van het prijsniveau, in ons land is een wekelijkse toetsing (zoals in Nederland) aanbevelenswaardig, ook de aftrekken of toeslagen zouden regelmatig moeten getoetst worden.

Verdere grondige studie van de pluimveesector in zijn geheel met inbegrip van de besproken problematiek verdient aanbeveling.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | Tel. 02 552 78 85 | Fax 02 552 78 71 
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be