Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2000-2006: Een terugblik

Koen Carels, Jonathan Platteau, Vincent Samborski, Dirk Van Gijseghem

Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2000-2006: Een terugblik

Op 15 oktober 2006 werd het Europees boekjaar 2006 met betrekking tot de betalingen voor het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) voor dat jaar afgesloten.  Met het afsluiten van dat laatste betalingsjaar werd er meteen ook een punt gezet achter het PDPO 2000-2006. 

De afdeling Monitoring en Studie was betrokken in dit PDPO als effectief adviserend lid van het Managementcomité. Concrete input werd geleverd door het afleveren van een Mid Term Evaluatiestudie (2004) op basis waarvan programma bijsturingen werden uitgevoerd en door het instaan voor het jaarlijkse Vooruitgangsverslag PDPO, een verplichte rapportering gericht aan de Europese Commissie (EC) op basis van vastgelegde input/output indicatoren.

Over de Vlaamse situatie werd er door de afdeling Monitoring en Studie over het PDPO tot nu toe gerapporteerd in het kader van het Landbouwbeleidsrapport (2004), het Landbouwrapport (2006) en het Milieurapport (2003,2004,2005).

Met dit volwaardige PDPO 2000-2006-rapport (‘een terugblik’) willen we een overzicht brengen van de belangrijkste maatregelen uit de periode 2000-2006. Met belangrijkste maatregelen worden in eerste instantie die maatregelen bedoeld die gedurende de ganse duur van het programma liepen.  Immers, er werd tijdens de uitvoering grondig gesleuteld aan heel wat maatregelen, bovendien kwamen er ook heel wat maatregelen bij. Daar gaan we in dit rapport niet dieper op in.

Voor het overzicht van de maatregelen volgen we de indeling van de hoofdstukken van het PDPO 2000-2006.  Per maatregel komen dan doelstellingen, instrumenten en kengetallen over de uitvoering aan bod. Het betreft volgende steunmaatregelen:

  • investeringen
  • vestiging
  • opleiding en vorming
  • landbouwbedrijven in probleemgebieden
  • milieumaatregelen in de landbouw
  • verbetering van de verwerking en afzet
  • bosbouw
  • bevordering en aanpassing ontwikkeling platteland
  • afzet van kwaliteitslandbouwproducten

Meer informatie

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be