Effecten van WTO-onderhandelingsvoorstellen voor de Vlaamse landbouw

Gabriël Ysebaert, Tom Van Wauwe, José Gavilan, Koen Carels

Effecten van WTO-onderhandelingsvoorstellen voor de Vlaamse landbouw

De Doha-ronde, die in 2001 werd opgestart, is eind 2006 nog steeds niet afgerond. De moeilijkheden in de landbouwonderhandelingen vormen daarbij een belangrijk struikelblok. Voor de landbouwsector staan volgende beleidsparameters ter discussie: de interne steun, de uitvoersubsidies en de markttoegang.
De EU-Commissie onderhandelt in naam van de lidstaten. Specifiek voor België en Vlaanderen geldt dat, gezien het landbouwbeleid volledig regionale materie is geworden, de onderhandelingen voor Vlaanderen worden opgevolgd door vertegenwoordigers van de regionale Vlaamse regering.
Deze studie heeft een tweevoudige doelstelling:

  • toelichting over de WTO, de gerealiseerde hervormingen tot en met de meest recente onderhandelingsvoorstellen;
  • doorrekening van effecten op de Vlaamse landbouw aan de hand van het SELES-model.

De toelichting over de WTO (hoofdstuk 2) en de gerealiseerde hervormingen tot en met de meest recente onderhandelingsvoorstellen vormen het eerste deel van deze studie, en dit voor de drie beleidsparameters die ter discussie staan: de interne steun (hoofdstuk3), de uitvoersubsidies (hoofdstuk 4) en de markttoegang (hoofdstuk 5). De doorrekening van de effecten van de meest recente onderhandelingsvoorstellen op de Vlaamse landbouw maken vervolgens het tweede deel van deze studie uit (hoofdstuk 6).
Het SELES-model is niet zomaar in staat om de onderhandelingsvoorstellen voor Vlaanderen te simuleren. De voorstellen dienen in aangepaste vorm als input in het model gebracht te worden. Zo is enkel de interne steun een directe input voor het model. De beleidsparameters uitvoersubsidie en markttoegang kunnen slechts in SELES worden opgenomen na het maken van een veronderstelling over de invloed van een wijziging in markttoegang en/of uitvoersubsidie op de prijzen van landbouwgoederen.
Omdat de posities binnen de pijler markttoegang sterk verschillen, is er in deze studie gekozen om te werken op basis van het voorstel van de Verenigde Staten en op basis van het voorstel van de EU. Deze vormen de uitersten van de voorstellen die werden gedaan waarbij het te verwachten effect van een mogelijk akkoord op de Vlaamse landbouw in principe tussen deze twee te situeren zal zijn. Het EU voorstel biedt een maximale ruimte voor flexibiliteiten. Omwille hiervan werd het EU-voorstel opgesplitst in drie scenario’s.
Een akkoord op basis van het VS- voorstel zou volgens het SELES-model een ingrijpend effect hebben op de Vlaamse veehouderij. Het effect van het EU-voorstel zou veel beperkter zijn, behalve op de varkenshouderij.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be