Het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk: wat & hoe?

Roger De Becker (red.)

Het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk: wat & hoe?

Het voorliggende document is een verklarend achtergronddocument van de (vaak complexe) methoden en terminologie die aan de basis liggen en gebruikt worden in het landbouwmonitoringsnetwerk en is bestemd voor de gebruikers van de informatie gebaseerd op de LMN-gegevens. Het geeft achtergrondinformatie over de cyclus, gebaseerd op statistische en boekhoudkundige principes, die de data doorlopen en die resulteren in bruikbare gegevens en uitslagen over de socio-economische, technische en milieukundige toestand op de landbouwbedrijven die extrapoleerbaar zijn naar de volledige Vlaamse landbouwsector en zijn subsectoren.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding:

De Becker R. (red.) (2007) Het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk: wat en hoe?, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be