Innovatie in land- en tuinbouw in Vlaanderen: een verkennende nota

Joeri Deuninck, Inge Piessens, Dirk Van Gijseghem, Koen Carels

Innovatie in land- en tuinbouw in Vlaanderen: een verkennende nota

De verkennende nota heeft als doel een analyse van het innovatiebeleid en de innovatie-instrumenten in de land- en tuinbouw in Vlaanderen, en een verkenning van het innovatiepotentieel in de land- en tuinbouw. Na de inleiding wordt in deel twee een literatuurstudie uitgevoerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen innovatie enerzijds en adoptie van een innovatie via het diffusieproces anderzijds. Het belang van kennisontwikkeling en –verspreiding wordt benadrukt. Het derde deel van de nota onderzoekt de fundamenten van het innovatiebeleid voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Dit omvat de financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), de financiële steun voor adoptie van innovaties via het diffusieproces, en een overzicht van de kennisinfrastructuur, kennisdoorstroming en –uitwisseling. In deel vier wordt via expertinterviews en literatuur een eerste en ruwe verkenning van het innovatiepotentieel van de verschillende land- en tuinbouw sectoren uitgevoerd. Aansluitend wordt in deel vijf een overzicht van een aantal innovatieve thema’s gegeven. Deel zes tenslotte formuleert enkele beleidsaanbevelingen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding:

Deuninck J., Piessens I., Van Gijseghem D. & Carels K. (2007) Innovatie in land- en tuinbouw in Vlaanderen: een verkennende nota, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be