Landbouwmilieumaatregelen, suggesties en instrumenten

De studiedag 'Landbouwmilieumaatregelen, suggesties en instrumenten voor  organisatie, transactiekosten en milieu-evaluatie' (20 april 2007, Brussel) was een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij. Het Departement Landbouw en Visserij had de vakgroep Landbouweconomie (Universiteit Gent) uitgenodigd om de resultaten voor te stellen van drie jaar studiewerk in het kader van het Europese ITAES-project.

ITAES

Sinds 2003 is de Vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent als partner in het Europese Onderzoeksproject ITAES gestapt. ITAES betekent Integrated Tools to design and implement Agri-Environmental Schemes. ITAES wordt gefinancierd binnen het Europese Zesde Kaderprogramma van de Europese Commissie.

Doel van het project

Het project had tot doel een geïntegreerd scala van technieken te ontwikkelen om het ontwerp en de implementatie van landbouwmilieumaatregelen te optimaliseren. Het betreft technieken om

  • de milieueffectiviteit van landbouwmilieumaatregelen te evalueren,
  • de meest efficiente institutionele organisatievorm te vinden,
  • de kosten (operationele- en transactiekosten) voor landbouwers te meten,
  • de optimale contractvorm te bepalen.

Het implementeren van deze technieken in specifieke casestudy-gebieden in de negen deelnemende partnerlanden van het project levert ook concrete resultaten over de milieu-effectiviteit, institutionele organisatie, operationele- en transactiekosten en contractvormen van landbouwmilieumaatregelen.

Enquête

Er werd ook een enquête uitgevoerd om de factoren te bepalen die de deelname van landbouwers aan landbouwmilieumaatregelen beïnvloeden.

Programma

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be