Naar een betere kennisverspreiding van landbouwonderzoek

Inge Piessens, Dirk Van Gijseghem

Naar een betere kennisverspreiding van landbouwonderzoek

Het Platform voor Landbouwonderzoek organiseerde in 2006 twee themadagen waar de knelpunten in verband met kennisdiffusie van landbouwonderzoek uitgebreid aan bod kwamen. Voor beide themadagen werden afgevaardigden van verschillende sectororganisaties uitgenodigd, waaronder ook de jonge landbouwers.

De doelstelling van de themadagen (landbouw)onderzoekscommunicatie was drieledig:

  • peilen naar de onderzoeksnoden, visies en verwachtingen van de land- en tuinbouwsector;
  • nagaan welke instrumenten er kunnen ingezet worden om de communicatie tussen de landbouwsector en de onderzoeksinstellingen te verbeteren;
  • het gesprek tussen de onderzoekers en de sector bevorderen.

Dit rapport brengt verslag uit van deze themadagen en van de beleidsaanbevelingen die door de deelnemers naar voor werden gebracht.

Tevens wordt een overzicht gegeven van de initiatieven in verband met onderzoekscommunicatie en kennisdiffusie die door de leden van het Platform voor Landbouwonderzoek het voorbije jaar zijn opgezet.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be