Samenwerking in de landbouw

Dirk Van Gijseghem, Pieter Gabriels

Samenwerking in de landbouw

De Vlaamse minister-president hecht in zijn beleidsnota “Landbouw, visserij en platteland” veel belang aan samenwerking met en tussen landbouwers. Zowel de gemeenschappelijke uitwisseling van kennis, het uitbouwen van onderzoek het gemeenschappelijke gebruik van machines, de coöperatieve verkoop van groenten en fruit, de zuivelverwerking en de coöperatieve organisatie van de toelevering aan de landbouwers zijn daar voorbeelden van.
De Vlaamse overheid stimuleert landbouwers, de toeleveranciers en de voedingsbedrijven om hun mogelijkheden als ketenpartners in gemeenschappelijke initiatieven te vertalen.
De economische rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouw is vandaag een aangelegenheid van alle schakels in de keten. Belangrijke exporteurs als Frankrijk, Denemarken of Nederland hebben hun positie deels te danken aan een sterke ketenreflex, ook vanuit de landbouwers.

Het Coöperatief Platform is een horizontaal overlegplatform dat openstaat voor alle coöperatieve initiatieven in Vlaanderen. Het Platform werkt actief aan een toekomstvisie en een strategie om de behoeften tot samenwerking en coöperatie op elkaar af te stemmen. Zij organiseert periodiek overleg met de verschillende betrokkenen in het coöperatieve agrarische landschap.

Met dit actieplan wil de Vlaamse Minister van Landbouw de samenwerking tussen landbouwers verder stimuleren. Hiervoor worden volgende acties gestart:

  • Werken aan een samenwerkingsvriendelijke wetgeving
    Het stimuleren van het onderzoek naar en de kennisuitwisseling over verschillende vormen van samenwerking
  • Het degelijk bestuur van coöperaties bevorderen
  • De oprichting van een Gemengde werkgroep Samenwerking

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be