Transformaties in de land- en tuinbouwsector met impact op agrarische architectuur

Sonia Lenders, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem, Jan Adriansens, Dirk Bergen, Joris Vaerewijck

Transformaties in de land- en tuinbouwsector met impact op agrarische architectuur

Schaalvergroting en modernisering zetten zich binnen de landbouwsector verder. Meer dan vroeger worden (lokaal) discussies gevoerd over groter wordende landbouwbedrijven en -constructies. Tegelijk vinden op landbouwbedrijven ontwikkelingen plaats in de richting van de dienstensector (hoeveverkoop, toerisme,…) en de industriële sector (energieproductie, mestverwerking,…). De overheid heeft verschillende instrumenten in handen om deze evolutie te sturen.

Dit rapport geeft een gebiedsgerichte sectoriele en temporele analyse van de bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven in Vlaanderen op basis van gegevens van het NIS. Ook worden enkele te verwachten evoluties in de landbouw beschreven Tenslotte wordt nagegaan of de problematiek van kwaliteitsvolle agrarische architectuur ook een beleidsitem is in Nederland, Frankrijk en Duitsland en welke beleidsmaatregelen in deze landen worden genomen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be