Vestigingssteun in land- en tuinbouw: onderzoek naar mogelijke toekenning via opbrengstpotentieel

Joeri Deuninck, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem

Vestigingssteun in land- en tuinbouw: onderzoek naar mogelijke toekenning via opbrengstpotentieel

Vanuit de dialoogdagen “Jonge landbouwers in dialoog met het beleid” kwam de vraag om de vestigingssteun in de toekomst toe te kennen in functie van het opbrengstpotentieel van het bedrijf. Deze vraag werd als mogelijkheid opgenomen in het “Actieplan voor Jonge Landbouwers”, via actie 4 “Optimaliseren van de VLIF-steunverlening en kadert in Hefboom II “Een professionele start”. Op vandaag wordt de steun bij eerste vestiging toegekend in functie van de omvang van de roerende goederen, via een bedrijfsinventaris en met hantering van maximale normen. Dit sluit aan bij een patrimoniale benadering van bedrijfswaardering waarbij de patrimoniale waarde van een bedrijf gelijk is aan de marktprijzen van de afzonderlijke onderdelen zoals de productierechten, de gronden, de gebouwen, het vee, de machines, enz. Het opbrengstpotentieel daarentegen geeft een indicatie van het opbrengstgenererende vermogen van het land- en tuinbouwbedrijf als geheel.

Het eerste deel van de studie gaat in op de regelgeving vanuit de Europese Unie, geeft een grondig overzicht van de modaliteiten van de vestigingssteun in Vlaanderen, en analyseert de afgehandelde dossiers uit het verleden. Het tweede deel analyseert en vergelijkt het toekennen van vestigingssteun volgens patrimoniale waarde en volgens opbrengstpotentieel, met aandacht voor de kritieke succesfactoren en met argumenten pro en contra.

Samenvattend kan gesteld worden dat theoretisch het toekennen van steun via opbrengstpotentieel een aantrekkelijke piste vormt. Echter de praktische uitvoerbaarheid ervan is vrij complex en gebonden aan tal van onzekerheden en subjectiviteit. Hierdoor wordt het theoretische voordeel teniet gedaan en kan de objectiviteit van de methode in vraag gesteld worden.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be