Agrarische handel van België met ontwikkelingslanden; Toets op duurzaamheid

Gerdien Meijerink, Pim Roza en Siemen van Berkum

September 2008
Rapport 2008-057
LEI Wageningen UR, Den Haag

Agrarische handel van België met ontwikkelingslanden

Studie, 137 bladzijden (PDF-document), 24 oktober 2008)

In een studieopdracht van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij heeft het Nederlandse Landbouweconomisch Instituut de duurzaamheid belicht van de agrarische handel tussen België en een aantal ontwikkelingslanden. Doel van het onderzoek was om de economische, sociale en ecologische gevolgen in kaart te brengen van landbouwproducten die in België ingevoerd worden . Het onderzoek spitst zich toe op een aantal cases van vijf producten (bananen, cacao, koffie, soja en thee) en vier landen (Brazilië, Costa Rica, Ivoorkust en Tanzania).

De studie wijst uit dat in de twee Latijns Amerikaanse landen (Brazilië en Costa Rica) de productie en handel onduurzaam genoemd moeten worden vanwege de ecologische gevolgen ten aanzien van biodiversiteit, bodemgebruik, pesticidengebruik en waterverbruik. De ecologische gevolgen van de sojaproductie in Brazilië is momenteel erg besproken. Ook het relatief hoge pesticidengebruik in de bananensector - vanwege de vatbaarheid voor schimmelziektes - is eveneens reëel.

In de twee Afrikaanse landen (Ivoorkust en Tanzania) zijn vooral de sociaaleconomische factoren zoals slaven- en kinderarbeid van belang. Het gebruik van kinderarbeid in de cacaoproductie in Ivoorkust heeft al langer de aandacht. Maar de meest verrassende uitkomst was de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid in de koffie- en theeproductie in Tanzania. Daarbij worden kinderen blootgesteld aan zeer gevaarlijke vormen van arbeid, al moet hierbij worden opgemerkt dat nog niet duidelijk is of het hier gaat om incidenten, of dat het probleem wijdverspreid is.
Het in kaart brengen van de duurzaamheidimpact in deze studie is een eerste stap in de reflectie over onze handel met ontwikkelingslanden. In mogelijke volgende stappen kan de Vlaamse overheid via ondersteuning van multilaterale organisaties, rondetafels en andere initiatieven zoals labeling mee helpen aan het nastreven van meer duurzame handelsrelaties.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Meijerink, G., Roza P. en. van Berkum S. (2008) Agrarische handel van België met ontwikkelingslanden. Toets op duurzaamheid, Rapport 2008-057, LEI Wageningen UR, Den Haag.

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be