Analyserapport voor het agrobusinesscomplex in Vlaanderen

Uitgevoerd door IDEA Consult en Agro-Business-Consultancy NV in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie

Oktober 2008

Rapport, 94 bladzijden (1,1 MB, 10 februari 2009)

De structuur en dynamiek van de land- en tuinbouwsector wordt steeds meer bepaald door de relatie met de rest van de keten, aangezien de productie meer en meer geïntegreerd raakt met activiteiten en producten van de sectoren ervoor en erna. Om het Vlaamse beleid verder te kunnen onderbouwen en bij te sturen met kennis op het vlak van het volledige agrobusinesscomplex is er nood aan een goed en breed uitgebouwd monitoringssysteem.

Daarom heeft de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij een studie uitgeschreven, met als doelstelling een concreet opvolgingsinstrument voor het Vlaamse agrobusinesscomplex te ontwikkelen en op basis daarvan een toestandsbeschrijving op te maken. Dit rapport omvat de beschrijvende analyse van de verzamelde informatie over het Vlaamse ABC. Een samenvatting van het rapport vindt u in het Landbouwrapport 2008 (LARA).

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Dingenen K., Wautelet A., Vermeire B. & Gellynck X. (2008) Analyserapport voor het agrobusinesscomplex in Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be