Agrobiodiversiteit. Een steunpilaar voor de 3de generatie agromilieumaatregelen?

Karoline D’Haene, Guy Laurijssens, Bert Van Gils, Geert De Blust & Francis Turkelboom

Augustus 2010

Rapport, 216 bladzijden (7,9 MB, 15 december 2010)

De relatie tussen landbouw en agrobiodiversiteit is bijzonder complex. Zowel in positieve, neutrale als in negatieve zin beïnvloeden ze elkaar. Bepaalde aspecten van agrobiodiversiteit en de gerelateerde ecosysteemdiensten staan onder druk in de huidige Vlaamse landbouwsystemen. De huidige agromilieumaatregelen kunnen geoptimaliseerd worden en potentieel nieuwe maatregelen kunnen ontwikkeld worden zodat ze de agrobiodiversiteit versterken.

Vanuit de evaluatie van de huidige agromilieumaatregelen is gebleken dat er twee grote knelpunten zijn: de participatiegraad en de gebiedsgerichtheid van de maatregelen. Door de inpasbaarheid van de agromilieumaatregelen in de bedrijfsvoering te vergroten, kunnen beide knelpunten overwonnen worden. Het bedrijfstype wordt als uitgangspunt genomen om de inpasbaarheid van maatregelen in te schatten.

Het rappport onderzoekt de typische agrobiodiversiteit, ecosysteemdiensten en de effecten van veranderingen van landbouwpraktijken op de agrobiodiversiteit van de verschillende bedrijfstypes . Vanuit dit denkkader worden de 20 bestaande pakketten agromilieumaatregelen geëvalueerd en worden er 17 potentieel nieuwe maatregelen voorgesteld.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

D’Haene K., Laurijssens G., Van Gils B., De Blust G. & Turkelboom F. (2010) Agrobiodiversiteit. Een steunpilaar voor de 3de generatie agromilieumaatregelen? Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) i.s.m. het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). In opdracht van het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie. INBO.R.2010.38

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be