Analyse van de rechtstreekse steun uit Pijler I aan de landbouwer: campagne 2008

Joeri Deuninck

Maart 2010

Rapport, 34 bladzijden (603 kB, 31 maart 2010)

Het overgrote deel van de rechtstreekse steun aan de landbouwer is sinds 2005 ontkoppeld. De ontkoppeling gebeurt door middel van de bedrijfstoeslag. Die bestaat uit en wordt toegekend via een aantal toeslagrechten (gewone, braaklegging en speciale). Die toeslagrechten kunnen verhandeld worden. Indien toeslagrechten gedurende drie opeenvolgende jaren niet geactiveerd worden, vervallen ze aan de nationale reserve. Net zoals voor de toeslagrechten zijn voor de – nog steeds gekoppelde – zoogkoeienpremie individuele rechten per landbouwer toegekend. Die premierechten kunnen eveneens verhandeld worden. In geval van niet-gebruik vervallen ze aan de Vlaamse reserve. Verder is in de dierlijke sector de slachtpremie kalveren gekoppeld, en komen er een aantal gekoppelde plantaardige premies voor (de premie voor eiwithoudende gewassen, voor energiegewassen, voor noten en voor zaaizaadvermeerdering). Daar zijn geen individuele rechten voor toegekend.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de rechtstreekse steun aan de landbouwer uit Pijler I voor de campagne 2008, en vergelijkt – waar mogelijk – die resultaten met die van de campagne 2007. Tevens vindt een analyse plaats van de verhandeling van toeslagrechten (inclusief overdracht aan de nationale reserve) en de verhandeling van premierechten voor zoogkoeien (inclusief overdracht aan de Vlaamse reserve). Dit gebeurt op basis van data uit de gegevensbank van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, meer bepaald de verzamelaanvraag van 2008. Het rapport is onderdeel van een reeks waarbij jaarlijks een rapportering gebeurt over de evolutie van de rechtstreekse steun uit Pijler I in Vlaanderen.

De analyses verlopen volgens een uniforme structuur. Er gebeurt een onderverdeling volgens de grootte (het aantal of de waarde van de rechtstreekse steun / de toeslagrechten / premierechten voor zoogkoeien), de leeftijd van de bedrijfsleider en de provincie.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Deuninck J. (2010) Analyse van de rechtstreekse steun uit Pijler I aan de landbouwer: campagne 2008, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be