De bedrijfskolom melk

Els Bernaerts, Els Demuynck en Jonathan Platteau

Mei 2010

Rapport, 35 bladzijden (1,3 MB, 30 juni 2010)

De traditionele indicatoren om het relatieve belang van de melkveesector te meten (aantal melkveebedrijven, productiewaarde van de melk…) weerspiegelen slechts gedeeltelijk de werkelijke rol van de sector in de economie. Ingebed in een gehele bedrijfskolom is de melkveesector de hoeksteen van een zeer belangrijke economische activiteit.

Dit rapport beoogt een beschrijvende analyse van de bedrijfskolom melk aan de hand van een aantal kerncijfers. Als bijlage worden de basiscijfers opgenomen.

Voor een goed begrip van het concept wordt in een eerste hoofdstuk de bedrijfskolom melk afgebakend. Verder beschrijft het rapport de volgende schakels van de bedrijfskolom: toelevering, melk- en zuivelproductie bij de melkveehouders, de verwerking en distributie. In elk van deze hoofdstukken komen de volgende aspecten aan bod: aantal bedrijven, tewerkstelling, omzet en productie in volume. Verder wordt een apart hoofdstuk besteed aan de buitenlandse handel en de consumptie van zuivelproducten. Met het veranderende landbouwbeleid staat de melksector voor belangrijke uitdagingen, wat het onderwerp is van het laatste hoofdstuk.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E., Demuynck E. & Platteau J. (2010) De bedrijfskolom melk, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be