De rol van cradle to cradle voor de landbouwsector

Eline de Regt & Dirk Van Gijseghem

December 2010

Rapport, 23 bladzijden (800 kB, 17 december 2010)

In 2002 introduceerden McDonough en Braungart een concept dat verder gaat dan duurzaamheid: cradle to cradle (C2C). De kern ervan is: “afval is voedsel”, aangezien alle materialen na hun leven in een product, zonder kwaliteitsverlies, nuttig zouden moeten kunnen worden ingezet in een ander product (kringloopeconomie). Het is een ambitieus concept van duurzame ontwikkeling met als motto: “meteen goed doen in plaats van minder slecht”. De meeste voorbeelden zijn vandaag de dag te vinden in de industrie en de architectuur.

Wegens de toenemende belangstelling voor cradle to cradle, maar vooral met het oog op de toekomst wensen we toch een eerste (niet-limitatieve) inventaris op te stellen van de rol van cradle to cradle voor de (Vlaamse) landbouwsector. Het is een verkennend (concept)rapport dat geldt als uitnodiging voor verdere discussie en ideeën.

De rol van C2C voor de landbouwsector zien we op vier terreinen: het individuele landbouwbedrijf, landbouw in de keten, op ontwerp/designniveau en op het vlak van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke clustering. Elk van deze terreinen heeft zijn specifieke toepassingen.

C2C is een voorbeeld van een nieuwe uitdaging die een meer innovatieve aanpak van de overheid vereist. Participatie van relevante actoren in het besluitvormingsproces is van primordiaal belang. Dat vergt een nieuwe vorm van besturen: governance beyond government.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Regt E. & Van Gijseghem D. (2010) De rol van cradle to cradle voor de landbouwsector. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be