Een nieuwe tuinbouwtypologie voor Vlaanderen

Sanne Bouters, Ester Van Broekhoven en Nicole Taragola

Augustus 2010

Rapport, 77 bladzijden (1,2 MB, 24 augustus 2010)

De typologie wordt gebruikt om bedrijven binnen de Europese Unie te classificeren om zo de structurele kenmerken en de economische resultaten van ondernemingen te kunnen analyseren. Sinds 1985 was de typologie voor land- en tuinbouwbedrijven gebaseerd op de bruto standaardsaldi (BSS). Ondertussen is het algemene landbouwbeleid drastisch gewijzigd en werd het grootste deel van de directe betalingen ontkoppeld. Deze werden in 2005 vervangen door toeslagrechten, zodat niet langer gewerkt kon worden met BSS. Daarom werd een nieuwe typologie ontwikkeld op basis van de standaardopbrengst (SO). De standaardopbrengst van een land- of tuinbouwgewas of dier is de totale opbrengst exclusief subsidies. Hierdoor moest ook de Vlaamse tuinbouwtypologie worden aangepast, die gedetailleerder is dan de Europese.

Het voornaamste uitgangsprincipe bij het opstellen van de nieuwe Vlaamse tuinbouwtypologie was dat ze een uitbreiding moest vormen van de nieuwe EU-typologie op basis van de SO. De nieuwe Vlaamse tuinbouwtypologiecode bestaat uit vijf cijfers waarvan de laatste twee cijfers een aanvulling zijn van de driecijferige EU-code. Deze twee cijfers definiëren de gespecialiseerde tuinbouwtypes die specifiek in Vlaanderen een belangrijk aandeel vertegenwoordigen. Om te bepalen welke teelten daarvoor in aanmerking kwamen, werd gekeken naar de gemiddelde oppervlaktes en het economische aandeel van elke tuinbouwteelt in Vlaanderen.

Tot slot wordt het schema voorgesteld waarin de berekeningswijzen en de typologiecodes voor de nieuwe Vlaamse tuinbouwtypologie op basis van SO worden beschreven.

Samengevat wordt in het rapport een overzichtelijke evolutie weergegeven van de opbouw en berekeningswijze van de tuinbouwtypologieën in Vlaanderen en Europa gedurende de voorbije 25 jaar.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bouters, S., Taragola, N. & Van Broekhoven, E. (2010) Een nieuwe tuinbouwtypologie voor Vlaanderen, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be