Hoe biobased is de Vlaamse economie?

Valerie Vandermeulen, Stephan Nolte, Guido Van Huylenbroeck (UGent)
In opdracht van de afdeling Monitoring en Studie, Departement Landbouw en Visserij

Oktober 2010

Studie, 133 bladzijden (2,3 MB, 19 oktober 2010)

De studie gaat na in hoeverre de Vlaamse economie vandaag al biobased is en wat de toekomstverwachtingen zijn. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen de biobased economie en de producenten van biomassa, namelijk de land-, tuin- en bosbouwsectoren. Een biobased economie is immers een economie waarin de bouwstenen voor materialen, chemische stoffen en energie afkomstig zijn van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoals aardolie of afgeleide producten. Binnen de biobased economie kunnen twee belangrijke subsectoren worden onderscheiden: de productie van biobased energie en van biobased producten. Biobased producten worden dan weer onderverdeeld in biobased materialen en chemicaliën.

De studie werd in die zin afgebakend dat enkel niet-traditionele toepassingen van biomassa in aanmerking komen voor een biobased economie, waardoor de agrovoedingssector en de voederproductie niet worden meegerekend. Daarnaast gaat het over Vlaamse bedrijven die grondstoffen gebruiken uit de professionele land-, tuin- en bosbouwsector. Natuur- en bosbeheer worden niet meegenomen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vandermeulen, V., Nolte, S., Van Huylenbroeck, G. (2010) Hoe biobased is de Vlaamse economie?, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, UGent, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be