Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee – verklarende parameters

Tom Coulier

Oktober 2010

Rapport, 45 bladzijden (506 kB, 4 november 2010)

Er bestaan grote verschillen in de arbeidsinkomens in de steekproef van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Dit rapport heeft de verschillen in arbeidsinkomens geanalyseerd en verklaringen gezocht voor de verschillen, zowel in de kosten- en opbrengstenstructuur als in enkele technisch-economische kengetallen die de bedrijfstak melkvee typeren.

Het arbeidsinkomen is zowel per 100 liter melk als per melkkoe geanalyseerd. De vaste kosten voor grond en gebouwen blijken het belangrijkst als verklaring voor de inkomensverschillen, zowel per koe als per 100 liter. Daarnaast blijken ook in voederkosten grote verschillen tussen bedrijven te bestaan. Nog een belangrijke post blijkt de opbrengst uit omzet en aanwas. Landbouwers die goede prijzen voor hun nuchtere kalveren en (reforme) koeien krijgen, kunnen hiermee een significant verschil op het arbeidsinkomen realiseren.

Wanneer de technisch-economische kengetallen in beeld komen, komen de gemaakte kosten voor de opfok van het jongvee als eerste naar voren. De ruwvoedermelkproductie blijkt ook een zeer belangrijke parameter. De prijs voor verkochte melkkoeien en kalveren komt ook naar voren als een belangrijk kenmerk. Dat geeft opnieuw aan dat het inspelen op de omzet en aanwas van de veestapel een niet te verwaarlozen invloed heeft op het arbeidsinkomen.

Naast de parameters waar landbouwers geen grote invloed op hebben, zoals de melkprijs en de prijs voor meststoffen, sproeistoffen en krachtvoeders, zijn er dus toch een aantal bedrijfseconomische kengetallen waar de bedrijfsleider op kan werken om toch een beter arbeidsinkomen te realiseren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Coulier T. (2010) Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee – verklarende parameters, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be