Innovatiebeleid en –instrumenten voor de Vlaamse land- en tuinbouw

Anne Vuylsteke en Dirk Van Gijseghem

November 2010

Rapport, 54 bladzijden (687 kB, 23 november 2010)

Innovatie is vandaag een belangrijk thema geworden door haar bijdrage aan het concurrentievermogen van bedrijven en sectoren en aan economische groei. Ook in de land- en tuinbouw is innovatie een sleutelwoord geworden, omdat het de bedrijven helpt om competitiviteit te behouden. Tegelijk wordt de sector geconfronteerd met een aantal beperkingen die het moeilijk maken voor bedrijven om een innovatieproces te doorlopen. Land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen geconfronteerd met de beperkingen die kmo’s ondervinden m.b.t. innovatie, maar worden ook gekenmerkt door een familiaal karakter, een kleine bedrijfsomvang waardoor benodigde middelen vaak het niveau van het individuele bedrijf overschrijden en door de uitbating door natuurlijke personen.

Als gevolg van deze sectorkenmerken en het specifieke Europese beleidskader werden beleidsinstrumenten ontwikkeld die zich specifiek richten op de land- en tuinbouwsector. Het doel van dit rapport is dan ook om een beter inzicht te krijgen in het gevoerde innovatiebeleid in de land- en tuinbouw en de beschikbare instrumenten. Op die manier wordt nagegaan waar er eventueel hiaten zijn en waar het beleid of de instrumenten verbeterd kunnen worden.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A. & Van Gijseghem D. (2010) Innovatiebeleid en –instrumenten voor de Vlaamse land- en tuinbouw, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be