Korteketeninitiatieven in Vlaanderen. Een overzicht

Geertrui Cazaux

April 2010

Rapport, 52 bladzijden (554 kB, 12 mei 2010)

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van bestaande korteketeninitiatieven in Vlaanderen.

Korteketeninitiatieven worden heel divers ingevuld. Wat wel steeds terugkomt als typerend kenmerk is het directe contact tussen producent en consument. In Vlaanderen worden landbouwproducten die via de korte keten worden verkocht doorgaans als hoeveproducten omschreven. Voor- en nadelen van dergelijke systemen worden opgesomd.

De drie grote tenoren voor korte keten initiatieven in Vlaanderen komen uitvoerig aan bod: VLAM (met het logo van erkend verkooppunt hoeveproducten), het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV en Voedselteams vzw. Naast enkele kleinere regionale initiatieven, wordt ook een overzicht gepresenteerd van de beleidsaandacht die aan deze thematiek werd besteed. Tot slot wordt ook buiten de grenzen van Vlaanderen gekeken. Een aantal initiatieven in de ons omringende landen passeren de revue.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Cazaux G. (2010) Korte keten initiatieven in Vlaanderen. Een overzicht, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be