Aardappelen. Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk

Dirk Bergen, Joeri Deuninck, Goedele Vrints, Bart Van der Straeten

Januari 2016

Aardappelen. Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk

Binnen de akkerbouw speelt de aardappelsector in Vlaanderen een vooraanstaande rol. In 2014 waren aardappelen met een totaal van 223 miljoen euro goed voor 47% van de eindproductiewaarde van de akkerbouw. Een van de uitdagingen in de sector heeft betrekking op de rentabiliteit.

Aan de kostenzijde worden de prijzen van productiemiddelen opgelegd, terwijl landbouwers aan de opbrengstzijde de verkoopprijs niet in de hand hebben. De markt telt veel aanbieders tegenover enkele afnemers en kampt met fluctuerende productieniveaus door schommelende arealen, weersinvloeden, ziekten en plagen. Daardoor kunnen de landbouwinkomens van jaar tot jaar nogal variëren. Produceren voor een zo laag mogelijke prijs is dus erg belangrijk. Daarom is het nuttig om een beter inzicht te krijgen in de kostprijs en de verschillende kostenposten en de evolutie ervan in kaart te brengen.

Over de periode 2009-2013 bedraagt het familiaal arbeidsinkomen in de sector vroege aardappelen 873 euro per hectare gemiddeld. Het bruto saldo komt over dezelfde periode uit op 1.999 euro per hectare gemiddeld. De waarden schommelen sterk van jaar tot jaar. Dankzij het goede resultaat in 2013 ligt het netto bedrijfsresultaat na vergoeding van de eigen arbeid bij het nulpunt. Zowel de variabele als de vaste kosten zijn gestaag gestegen. De variabele kosten (vooral zaad- en plantgoed, werk door derden, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen) nemen 65% in, de vaste kosten (vooral pacht en afschrijvingen) 35%.

Bij bewaardappelen bedraagt het familiaal arbeidsinkomen over de periode 2009-2013 gemiddeld 1.435 euro per hectare. Het bruto saldo komt over dezelfde periode uit op 3.040 euro per hectare. Ook hier treden er aanzienlijke schommelingen op. Het netto bedrijfsresultaat komt gemiddeld uit op meer dan 700 euro per hectare, met positieve uitschieters in 2010 en 2012. Over de periode 2009-2013 zijn zowel de variabele als de vaste kosten langzaamaan gestegen, al is het verloop bij de variabele kosten wat hobbeliger te noemen. Het aandeel van gewasbeschermingsmiddelen en afschrijvingen is hoger dan bij de jonge aardappelen.

De gebruikte data zijn afkomstig uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), dat beheerd wordt door het Departement Landbouw en Visserij. Pootaardappelen zijn niet meegenomen in de analyse.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D., Deuninck J., Vrints G. & Van der Straeten B. (2015) Aardappelen – Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook het rapport uit 2010:

Kostprijsanalyse aardappelen

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be