Landbouw in een groen en dynamisch stedengewest

Sylvie Danckaert, Geertrui Cazaux, Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

April 2010

Rapport, 66 bladzijden (864 kB, 29 april 2010)

Vlaanderen is met een bevolkingsdichtheid van 456 inwoners per km² een van de meest verstedelijkte regio’s ter wereld. Aangezien ruw geschat zowat de helft van de Vlaamse bevolking in de invloedssfeer van een kleine stad leeft en 70% van de bevolking in suburbaan gebied woont, kan Vlaanderen beschouwd worden als één groot verstedelijkt gebied.

De Vlaamse regering heeft tot doel Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van de Europese regio’s te leiden. Hiertoe heeft de Vlaamse regering het “Vlaanderen In Actie”-project (ViA) opgestart. Om deze doelstelling te bereiken zijn vijf ingrijpende acties of “doorbraken” nodig, zoals “Vlaanderen uitbouwen als een groen stedengewest”. Hieronder wordt verstaan dat Vlaanderen “een dynamische uitstraling moet krijgen als economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijk stadsgewest van kennis dat historisch erfgoed en moderniteit smaakvol combineert”.

Deze studie heeft als doel na te gaan welke rol landbouw kan hebben in de realisatie van een groen en dynamisch stedengewest. Het is duidelijk dat door zijn ligging nabij steden, de specifieke problemen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan en de specifieke stedelijke vraag, landbouw in deze verstedelijkte gebieden een eigen karakter heeft en een eigen aanpak vergt die verschilt van de aanpak in de rurale gebieden. Een tweede doelstelling van de studie was dan ook nagaan in welke mate deze rol of bijdrage van de landbouw momenteel ondersteund of belemmerd wordt door het beleid. Ten derde wordt gekeken hoe we de (rol van de) landbouw voor de realisatie van een groen en dynamisch stedengewest kunnen versterken.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Cazaux G., Bas L. & Van Gijseghem D. (2010) Landbouw in een groen en dynamisch stedengewest, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be