Landbouw en ondernemerschap – een nulmeting op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk

Anne Vuylsteke, Dirk Bergen, Astrid Stroobandt, Dirk Van Gijseghem & Leen Bas

Januari 2010

Rapport, 38 bladzijden (289 kB, 9 maart 2010)

Omdat land- en tuinbouwers vandaag steeds weer geconfronteerd met veranderingen in de omgeving van hun bedrijf, stijgt de vraag naar ondernemerschap. Vandaag is er echter weinig inzicht in de graad van ondernemerschap in de Vlaamse land- en tuinbouw. Daarom werd er een instrument op bedrijfsniveau ontwikkeld. De resultaten van de eerste meting kunnen beschouwd worden als een nulmeting voor het toekomstige Actieplan Ondernemerschap in de landbouw.

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat ondernemerschap in de landbouw anders is dan in andere economische sectoren. Daarnaast is het ook erg moeilijk is om één lijn te trekken door de resultaten voor de verschillende ondernemerschapsaspecten. Groepen van landbouwers die voor één ondernemerschapsaspect meer ondernemend scoren, blijken voor een ander aspect dan weer meer behoudend te zijn. Het merendeel van de resultaten kan wel op een logische manier verklaard worden.

Die verscheidenheid onderstreept de nood aan gedifferentieerd beleid om ondernemerschap te stimuleren. Het zal zaak zijn om hindernissen weg te werken en percepties te verbeteren voor groepen die vandaag een meer behoudende houding hebben. Anderzijds mogen groepen landbouwers die het vandaag al goed doen niet uit het oog verloren worden, maar moeten zij – via andere instrumenten – gestimuleerd worden tot vernieuwend en duurzaam ondernemerschap.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A., Bergen D., Stroobandt A., Van Gijseghem D. & Bas L. (2010) Landbouw en ondernemerschap – een nulmeting op basis van het LandbouwmonitoringsnetwerkDepartement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be