Melkveecafé. Samen grenzen verleggen

Veerle Campens, Joost D’hooghe (Departement Landbouw en Visserij)

Karen De Mey, Fleur Marchand (ILVO)

Mei 2010

Rapport, 67 blz. (1,0 MB, 27 mei 2010)

Evolutie naar duurzaamheid kan slechts wanneer verschillende betrokkenen gezamenlijk leren en acties ondernemen. Dat is het uitgangspunt van een gezamenlijk project rond melkveecafés, dat de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij en de eenheid Landbouw en Maatschappij (L&M) van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek vorig jaar opgestart hebben. ‘Grenzen verleggen’ staat in de titel. ‘Sociaal leren’ is een kernbegrip voor de wetenschappelijke onderbouwing van het project.

Het project bleek een zeer interessante case om met behulp van de ILVO-L&M-duurzaamheidsster ‘sociaal leren’ in de praktijk uit te testen en om de boekhoudkundige gegevens van AMS meer ten dienste van de landbouwer te stellen. Negentien melkveehouders uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen kwamen een aantal keer in discussiesessies samen om over verschillende aspecten van duurzame landbouw te discussiëren. Tijdens de melkveecafés konden de landbouwers de sterke en zwakke punten van hun bedrijf nagaan, ervaringen uitwisselen en samen met hun collega’s en experts zoeken naar duurzame maatregelen, die verder met de specifieke bedrijfssituatie afgetoetst konden worden.

Op de website van het ILVO staat ook een projectfiche.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Campens V., De Mey K., D’hooghe J. & Marchand F. (2010) Melkveecafé: Samen grenzen verleggen, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel, en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, eenheid Landbouw en Maatschappij, Merelbeke.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be