Ondernemerschap in de Vlaamse land- en tuinbouw. Beleidsinstrumenten

Astrid Stroobandt, Dirk Bergen, Dirk Van Gijseghem, Leen Bas en Anne Vuylsteke

Maart 2010

Rapport, 60 bladzijden (401 kB, 4 maart 2010)

Zowel de overheid als de landbouworganisaties, de agrobusiness en de onderzoekswereld erkennen in toenemende mate de nood aan een ondernemerscultuur in de landbouwbedrijfswereld. Dit rapport wil een vergelijking maken tussen de beleidsinstrumenten in twee beleidsdomeinen om het ondernemerschap te stimuleren: het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV). De doelgroepen van de ondersteuningsmaatregelen zijn respectievelijk de commerciële bedrijven en de agrarische bedrijven. De analyse gebeurt op ondersteuningsmaatregelen die naar de bedrijven gericht zijn. Ook het beleid gericht op ondernemerschap in Nederland en Frankrijk werd onderzocht.

Uit de vergelijking van de beleidsinstrumenten kan worden besloten dat beide beleidsdomeinen ondernemerschap stimuleren via allerhande instrumenten: opleiding, advies, investeringssteun, subsidies, premies en waarborgregelingen. Allebei zetten ze in op milieuvriendelijke investeringen. Specifiek voor het beleidsdomein EWI is dat er budget wordt uitgetrokken om ondernemerschap de ruimte te geven. Voor het beleidsdomein LV is de diversificatiesteun typerend.

De aanpak die het beleidsdomein EWI hanteert, kan als inspiratiebron dienen voor een beleid en visie rond ondernemerschap in de landbouw.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Stroobandt A., Bergen D., Van Gijseghem D., Bas L & Vuylsteke A. (2009) Ondernemerschap in de Vlaamse land- en tuinbouw: beleidsinstrumenten, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be