Verslag van de berekening van de emissies ten gevolge van de teelt van de gewassen voor de productie van biobrandstoffen

Veerle Campens en Koen Holmstock

Maart 2010

Rapport, 6 bladzijden (1,2 MB, 20 mei 2010)

Dit rapport bevat een beschrijving van de methode, de gebruikte gegevens en de resultaten voor het Vlaamse Gewest teneinde te voldoen aan de Europese Richtlijn 2009/28/EG. Deze richtlijn legt duurzaamheidscriteria vast voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa.

Een van deze criteria is de opmaak van een CO2-balans van biobrandstoffen vanaf de productie van de biomassa tot in de tank. De typische broeikasgasemissies ten gevolge van de teelt van landbouwgrondstoffen moeten lager liggen dan de gedesaggregeerde standaardwaarden. De methode om deze emissies te berekenen, houdt rekening met bodemkenmerken, het klimaat en de verwachte opbrengst aan grondstoffen. Het rapport en de berekeningen werden in overleg met het Waalse Gewest opgesteld en  samen met het Waalse rapport overgemaakt aan de Europese Commissie vóór 31 maart 2010.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Campens V. & Holmstock K. (2010) Verslag van de berekening van de emissies ten gevolge van de teelt van de gewassen voor de productie van biobrandstoffen, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie en afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be