Welke begeleiding voor de Vlaamse landbouwers? – Enkele ideeën uit de buurlanden

Dirk Bergen & Dirk Van Gijseghem

Juli 2010

Rapport, 88 bladzijden (844 kB, 9 november 2010)

Summary in English / Résumé en français  

Een betere opleiding en begeleiding van de landbouwproducenten wordt gezien als een must voor de toekomst. Landbouwers zullen of kunnen geconfronteerd worden met grotere bedrijven, toenemende techniciteit, nieuwe kennisnoden, nood aan andere structuren en financiering, diverse vormen van samenwerking en een stijgende behoefte aan ondernemers- en managementkwaliteiten. Grotere bedrijven stellen grotere eisen aan de planning, een vrijere markt vereist meer marktoriëntatie. Er is niet alleen sprake van nieuwe vaardigheden. Verwacht wordt dat ook de snelheid van aanpassing in de toekomst een belangrijke factor kan zijn en nog zal toenemen.

Voor dit studiewerk is de klemtoon gelegd op begeleiding of advisering. Het gezichtspunt is dat van de actieve landbouwer die zich (verder) wil bekwamen en daarvoor moet kiezen uit de instrumenten en mogelijkheden die zich daarvoor aanbieden, zowel met betrekking tot technische kennis als tot ondernemerschap.

Vertrokken wordt van een overzicht van het begeleidingsaanbod in Vlaanderen. Zonder dit aanbod in detail te analyseren, geeft het toch al aanleiding tot een reeks interessante observaties en conclusies. Dat vormde een nuttige achtergrond voor gesprekken die gevoerd werden met voor begeleiding/advisering verantwoordelijke experts uit de buurlanden Nederland, Frankrijk en Noordrijn-Westfalen. Het was immers de bedoeling van deze studie om uit enkele geselecteerde buurlanden ideeën te sprokkelen die voor de Vlaamse landbouwers beloftevol kunnen zijn. Dergelijke denksporen worden best in overweging genomen om het Vlaamse begeleidingsaanbod te optimaliseren en zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. & Van Gijseghem D. (2010) Welke begeleiding voor de Vlaamse landbouwers? – Enkele ideeën uit de buurlanden, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be