Wijkers en blijvers in de Vlaamse land- en tuinbouw

Mieke Calus, Valerie Vandermeulen, Elke Rogge, Lara Emde, Joost Dessein, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck

Maart 2010

Rapport, 105 bladzijden (6,1 MB, 5 oktober 2010)

Binnen de land- en tuinbouwsector gaan structurele aanpassingen op blijvende bedrijven, toetredende bedrijven en uittredende bedrijven hand in hand. Productiefactoren zoals grond, arbeid, kapitaal en productierechten verschuiven tussen de verschillende bedrijven, en zorgen ervoor dat blijvende en toetredende bedrijven kunnen groeien en hun concurrentievermogen kunnen handhaven.

Het rapport beschrijft de structurele ontwikkelingen binnen de Vlaamse land- en tuinbouw, en dus ook de mobiliteit van de productiefactoren. Het rapport omvat drie grote delen. Een eerste deel vormt een verkennende analyse van de aard en de mobiliteit van productiefactoren aan de hand van 15-meitelling van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Het tweede deel bestaat uit een casestudie rond oorzaken en effecten van verschuivingen van productiefactoren. Op basis van een aantal criteria is als casestudie geopteerd voor het dorp Kanegem, een deelgemeente ten oosten van de West-Vlaamse stad Tielt. Deel drie geeft een kwalitatieve analyse van productiefactoren bij bedrijfsstopzetting en –continuering weer. Dat gebeurt op basis van een enquête die peilt naar de motivatie en de ervaren problemen bij stopzetting of overname van de landbouwbedrijven. De enquête is zowel gericht naar personen die vroeger een land- of tuinbouwbedrijf uitgebaat hebben maar gestopt of gepensioneerd zijn als naar actieve bedrijfsleiders van land- of tuinbouwbedrijven.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Calus, M., Vandermeulen V., Rogge E., Emde L., Dessein J., Lauwers L.& Van Huylenbroeck G. (2010) Wijkers en blijvers in de Vlaamse land- en tuinbouw, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be