Agromilieumaatregelen: Hoe denken landbouwers erover?

Ellen Maertens

Februari 2011

Studie, 66 bladzijden (648 kB, 4 maart 2011)

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling biedt landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis verbintenissen aan te gaan om op hun bedrijf een aantal agromilieumaatregelen af te sluiten met als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen. De aangegane verbintenissen gaan steeds verder dan de verplichtingen die voortvloeien uit de randvoorwaarden en dan de basiskwaliteit voor natuur en milieu. De vergoeding dekt voor een groot deel de kosten en de gederfde inkomsten die met deze maatregel gepaard gaan.

Om effectief te zijn moeten de agromilieumaatregelen niet alleen op technisch-inhoudelijk vlak op punt staan, maar moet ook de participatiegraad voldoende hoog liggen. Daarom is het belangrijk om te weten wat er leeft rond dit thema bij de landbouwers.

Via een enquête bij een selectie van landbouwers met en zonder agromilieumaatregelen verzamelden we informatie over de beweegredenen waarom landbouwers al of niet deelnemen, over het effect van agromilieumaatregelen op het bedrijf en over de argumenten die hen (niet) kunnen overtuigen om een agromilieumaatregel aan te vragen. Op elk van deze aspecten gaan we in de studie in.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Maertens E. (2011) Agromilieumaatregelen: Hoe denken landbouwers erover?, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be