Alternatieve financieringsvormen voor de landbouw: een verkenning van drie instrumenten

Eva Van Buggenhout, Anne Vuylsteke & Dirk Van Gijseghem

Juli 2011

Rapport,  66 bladzijden (654 kB, 15 juli 2011)

Beschikbaarheid van financiering is een belangrijke voorwaarde voor een bedrijf om te kunnen innoveren en ondernemen. Ook de Vlaamse landbouwer, als ondernemer in het kwadraat, kent een stijgende kapitaal- en innovatiebehoefte, o.a. als gevolg van schaalvergroting, meer aandacht voor duurzaamheid, verbredingsactiviteiten en wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Op de ViA-Rondetafel “Samenwerking en innovatie in de agrovoedingsketen” van 13 januari 2011 op Agriflanders kwamen financiering en de vraag naar aangepaste instrumenten voor de land- en tuinbouwsector dan ook meermaals aan bod.

Eerdere studies binnen de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij stonden al stil bij innovatie en ondernemerschap in de land- en tuinbouwsector en de bestaande instrumenten. Deze studie vertrekt vanuit een andere invalshoek door drie financieringsvormen te bestuderen die tot op vandaag nog niet bestaan in de Vlaamse land- en tuinbouwsector: innovatievouchers (subsidie), microkredieten (schuld) en zaaikapitaal (vermogensfinanciering). Die instrumenten duiken in verschillende landen en sectoren op als extra financiële injecties voor ondernemers.

Het doel van de studie is een overzicht te geven van de kenmerken van de drie instrumenten, het potentieel te toetsen aan de Vlaamse land- en tuinbouwsector en verkennende denksporen aan te reiken voor alternatieve financiering voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector, met het oog op meer innovatie en ondernemerschap. Naast een literatuuronderzoek hebben we daarvoor ook een beroep gedaan op gesprekken met vertegenwoordigers uit het middenveld.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Buggenhout E., Vuylsteke A. & Van Gijseghem D. (2011) Alternatieve financieringsvorm voor de landbouw: een verkenning van drie instrumenten, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be