Analyse van de steun aan de landbouwer: 2009

Eline de Regt & Joeri Deuninck

Juli 2011

Rapport, 48 bladzijden (1,2 MB, 8 juli 2011)

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie wordt steun verleend aan de landbouwers. Momenteel kunnen binnen het GLB twee pijlers onderscheiden worden. De traditionele markt- en prijssteun en de rechtstreekse steun (waaronder de bedrijfstoeslag) vormen de eerste pijler. Het plattelandsbeleid vormt de tweede pijler van het GLB. Sinds 2007 rapporteert het Departement Landbouw en Visserij jaarlijks over de steun aan de landbouwer, wat het mogelijk maakt om trends en verschuivingen te detecteren en de oorzaken ervan te analyseren. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook de betalingen aan de landbouwers uit Pijler II worden opgenomen in het rapport, zodat er een completer overzicht ontstaat.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de rechtstreekse steun aan de landbouwer uit Pijler I voor de campagne 2009 en de Pijler II-steun aan de landbouwer uitgekeerd tijdens kalenderjaar 2009. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met die van campagne 2008.

Ook vindt er een analyse plaats van de verhandeling van toeslagrechten (inclusief overdracht aan de nationale reserve) en de verhandeling van premierechten voor zoogkoeien (inclusief overdracht aan de Vlaamse reserve). Dat gebeurt op basis van data uit de gegevensbank van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, meer bepaald de verzamelaanvraag van 2009.

De analyses verlopen volgens een uniforme structuur. Er gebeurt een onderverdeling volgens de grootte (het aantal of de waarde van de rechtstreekse steun / de toeslagrechten / premierechten voor zoogkoeien / Pijler II-steun), de leeftijd van de bedrijfsleider en de provincie.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Regt E. & Deuninck J. (2011) Analyse van de steun aan de landbouwer: 2009, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be