Boerin/boer. Een venster op de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw

Geertrui Cazaux

April 2011

 Rapport, 60 bladzijden (873 kB, 18 oktober 2011)

In dit verkennende onderzoek wordt een beeld geschetst van de rol en de positie van de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw. Er wordt een geslachtsspecifieke opsplitsing gemaakt van beschikbare statistieken (de landbouwenquête, statuut meewerkende echtgeno(o)t(e), arbeidsongevallen, Pijler I-steun, PDPO-maatregelen). Deze data worden aangevuld met commentaren van vijf experts over de rol en de positie van de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw en de knelpunten daarbij.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Cazaux G. (2011) Boerin/boer. Een venster op de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be