Cohesiebeleid in relatie tot plattelandsbeleid

Michael Van Zeebroeck

Juni 2011

Rapport, 71 bladzijden (473 kB, 6 september 2011)

De land- en tuinbouwsector is goed vertrouwd met de mogelijkheden die het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) biedt voor de sector en het platteland. De andere Europese programma’s, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europese Sociale Fonds (ESF), zijn minder goed bekend binnen de land- en tuinbouwsector. Een nieuwe studie gaat in op de relatie van cohesiebeleid en plattelandsbeleid en gaat op zoek naar kansen die het cohesiebeleid biedt voor het platteland.

De studie geeft eerst een overzicht van het cohesiebeleid 2007-2013 en de invulling die Vlaanderen eraan gegeven heeft. Daarna wordt nagegaan in welke mate de land- en tuinbouwsector en plattelandsactoren aan bod komen binnen de Vlaamse invulling van het Europese cohesiebeleid. Vervolgens komen de beleidsmatige verschillen tussen cohesie- en plattelandsbeleid aan bod, met een vooruitblik op het cohesiebeleid na 2013 en de mogelijke impact ervan op het plattelandsbeleid. Het rapport besluit met enkele beleidsaanbevelingen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Zeebroeck M. (2011) Cohesiebeleid in relatie tot plattelandsbeleid, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be